Oferte

RESURSE UMANE:
Cadrele didactice sunt absolvente ale Liceului Pedagogic sau ale Facultății de Științele Educației, învățământ primar și preșcolar.

Personalul nedidactic a absolvit cursurile de igienă, avizate de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației.

Asistentul medical își desfășoară activitatea în cadrul cabinetului medical propriu și este reponsabil pentru menținerea stării de sănătate a copiilor și de condițiile igienico-sanitare ale mediului educațional. Grădinița are contract de prestări servicii cu medic pediatru. 

Grădinița Elite colaborează permanent cu un consilier școlar/ psiholog/ logoped, ce oferă consultanță în cazul copiilor cu nevoi speciale, cu probleme în dezvoltare sau cu probleme de logopedie.

SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

Săli de grupă spațioase, cu spații vitrate foarte mari pentru a asigura lumina naturală
Fiecare sală de grupă are grup sanitar propriu pentru siguranța și igiena copiilor, dotat cu vase de toaletă și lavoare pentru copii
Spații dotate cu lockere și cuiere pentru hainele de schimb ale copiilor
Cabinet medical 
Cabinet consiliere școlară/ logopedie
Spațiu de servire a mesei
Biblioteca școlară / centru de informare și documentare
Teren de joacă dotat cu obiecte de joacă specifice vârstei copiilor preșcolari

În ceea ce privește dotările, clădirile au fost echipate cu toate dotările precizate în Analiza riscurilor la securitatea fizică pentru destinația unitate de învățământ și conform Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copilului de la 3 la 6/7 ani.

Sistem de alarmare la efracție
Sistem de supraveghere video TVCI
Contract cu firmă de pază
Sistem detecție incendiu
Aparatura tehnică (audio, video, computere, imprimante/ scannere)
Sistem videointerfonie
Sistem rețea internet wifi
Mobilier ergonomic, cu echipamente adecvate vârstei copiilor și activităților educaționale desfășurate

CURRICULUM: Curriculumul utilizat de Grădinița Elite este ”Curriculum-ul pentru educație timpurie” elaborat de Ministerul Educației.

Grădinița Elite promovează o ofertă educațională completă, adaptată particularităților copiilor pe grupe de vârstă (mică, mijlocie, mare) și ținând cont de nivelul de dezvoltare globală al acestora, astfel ca activitățile instructiv-educative să se desfășoare într-un cadru favorabil și corespunzător normelor și valorilor necesare dezvoltării armonioase a fiecărui copil. 

În demersul nostru educațional respectăm dreptul copilului de a întreba, de a se nedumeri, de a fi în dezacord. Prin activitățile propuse, oferim copiilor un mediu de antrenament pentru gândire personală și afirmare a abilităților individuale. Încurajăm interacțiunea interogativă în defavoarea relației de comandă care vine de la educatori sau de la parinți. Gradinița Elite pleacă de la premisa că sistemul de formare și afimare a propriei valori trebuie început din perioada vârstei timpurii.

Activitățile educaționale pe care le desfășuram cu micii preșcolari sunt:

  • activități de educare a limbajului;
  • activități logico-matematice;
  • activități de cunoaștere a mediului înconjurător;
  • activități de dezvoltare socio-emoțională;
  • activități de dezvoltare psiho-motrică;
  • activități de dezvoltare estetică si creativă.

Cursurile de limba engleză au loc în fiecare zi, în cadrul programului de dimineaţă și sunt incluse în taxa de școlarizare.

Grădinița Elite organizează o serie de cursuri extracurriculare incluse în taxa de școlarizare, care vin în completarea Curriculumului Naţional, urmărind lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivând interesul pentru diferite domenii de cunoaştere, având ca finalitate susţinerea în mod direct a dezvoltării competenţelor specifice vârstei preșcolare.

Copiii înzestrați cu talente deosebite beneficiază de șansa descoperirii și afirmării. În cadrul grădiniței organizăm opționale, cluburi, ateliere, activități extracurriculare, programe şi proiecte educative.