Consiliere

GRĂDINIȚA ELITE are cabinet psihologic propriu în cadrul căruia, psihologul oferă:

  • Logopedie şi terapie multisenzorială cu copiii ce prezintă deficienţe de limbaj. Rezultatele obținute de copii în cadrul grădiniţei noastre sunt evidente. Copii care la vârstă de 3 ani aveau diagnosticul neuropsihiatric şi logopedic de întârziere în dezvoltarea limbajului verbal/expresiv, de absenţă a limbajului verbal, sau prezentau diverse forme de alalie/dislalie, datorită procesului terapeutic desfăşurat în cabinetul Grădiniței Elite, îşi pot exprima în prezent nevoile, părerile şi opiniile, au achiziţionat aşadar vorbirea independentă.
  • Consiliere psihologică ce se realizează în regim individual (adulţi), de grup (adulţi şi/sau copii) sau de familie.
  • Consilierea educaţională oferită de Grădiniţa Elite se axează pe unitatea triadică: familie-copil-grădiniţă, în vederea realizării unei educaţii eficiente şi a unei dezvoltări optime a personalităţii copilului.
  • Terapie multisenzorială/ocupaţională pentru copii cu nevoi speciale sau cu probleme în dezvoltare (hiperactivitate, coşmarurile copilului, dependenţa acestuia de mijloacele mass-media şi implicaţiile directe ale acesteia, lipsa controlului sfincterian, deficienţe ale motricităţii fine şi grosiere, întârzieri în dezvoltarea psihică şi a limbajului, probleme de adaptare).
  • Ateliere cu părinţii în care aceştia au oportunitatea de a afla informaţii din partea unui specialist în psihologia familiei şi a copilului, de a primi cunoştinţe provenite atât din studiile deja consacrate, cât şi din cele mai recente descoperiri din zona psihologiei, neuroştiinţelor şi a psihologiei educaţiei.