Grădiniţa
Grădiniţa Elite are cabinet psihologic în cadrul căruia psihologul oferă consiliere educaţională, consiliere psihologică şi consiliere logopedică.
Creșa
Organizarea creșei și a grădiniței în cadrul aceleiași instituții conferă continuitate, stabilitate și o monitorizare relevantă pe termen lung a evoluției copiilor. Grupa de creșă din cadrul Grădiniței Elite are copii cu vârste cuprinse între 2 și 3 ani. Tarifele pentru creșă ani sunt aceleași ca pentru grădiniță.
Centrul de limbi străine
Centrul de limbi străine organizează cursuri de limba engleză și limba germană pentru copii (de la preșcolari la clasa a VIII-a).

Grădinița Elite este o grădiniță Acreditată

Activitățile grădinițelor noastre sunt în conformitate cu Planul de învăţământ şi programele şcolare elaborate de Ministerul Educaţiei. Curriculum-ul pe care îl utilizăm este ”Curriculum-ul pentru educație timpurie” elaborat de Ministerul Educației Naționale în anul 2019.

Grupele de copii sunt omogene ca vârstă, coordonate de profesori pentru învăţământul preşcolar, profesoripentru limba engleză şi profesori pentru cluburile de Germană, Karate, Șah, Dans, Teatru, Logopedie, etc.

Fiecare grupă are biblioteca proprie, bogată în cărţi de poveşti din literatura română şi internaţională, suporturi de cursuri avizate de Ministerul Educaţiei şi table interactive Smart Board cu videoproiectoare pentru susţinerea de activităţi bazate pe software educaţional interactiv.

Cursurile de limba engleză au loc în fiecare zi, în cadrul programului de dimineaţă și sunt incluse în taxa de școlarizare.

Misiunea Grădiniței Elite: Asigurarea unui act educaţional responsabil, care să asigure fiecărui copil șansa de a atinge potențialul maxim al dezvoltării sale la vârsta preșcolară și de a pune bazele formării personalității sale viitoare, deschisă spre învățare pentru tot restul vieții.

Grădinița Elite este o unitate de învățământ care respectă standardele europene atât din punct de vedere al strategiilor de educație, cât și al dotărilor, prin:
– accent pe calitatea procesului educativ prin oferirea de experiențe variate de învățare și aplicarea celor mai noi rezultate în educație;
– spații generoase care respectă normele de securitate, sănătate și igienă a copiilor;
– bază materială împărțită pe centre tematice și arii curriculare pentru dezvoltarea creativității, abilităților intelectuale și sociale, motricității;
– grupuri sanitare adaptate copiilor pentru fiecare sală de grupă, meniuri special concepute și gătite pentru copii;
– curte special amenajată pentru joacă și activități în aer liber;
– bibliotecă școlară/centru de informare și documentare;

Viziunea: Grădinița Elite Berceni este dedicată promovării excelenței în educație și își propune să fie lider de performanță în învățământul privat din România prin asigurarea, în strâns parteneriat cu familia și comunitatea, a unui climat educațional bazat pe valori precum: respect, toleranță, efort susținut, comunicare, creativitate, cooperare, responsabilitate, bucuria de a învăța.

De la generația viitoare se așteaptă capacitatea de adaptare la un mediu în continuă schimbare. Pentru o astfel de învățare continuă este necesară provocarea curiozității față de lumea înconjurătoare, asumarea riscului, cunoașterea, întelegerea și respectul pentru pentru propria cultură, dar și pentru alte culturi. Grădinița ELITE pune accent pe dialog și responsabilizare socială.

În demersul nostru educațional respectăm dreptul copilului de a întreba, de a se nedumeri, de a fi în dezacord. Prin activitățile propuse, oferim copiilor un mediu de antrenament pentru gândire personală și afirmare a abilităților individuale. Grădinița ELITE pleacă de la premiza că sistemul de formare și afirmare a propriei valori trebuie început din perioada vârstei timpurii.

Grădiniţa Elite funcţionează pe toată durata anului, fapt care ne permite, pe lângă desfăşurarea activităţilor cuprinse în curriculum, susţinerea unei oferte de cursuri extracurriculare incluse în taxa de școlarizare, care vin în completarea Curriculumului Naţional, urmărind lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivând interesul pentru diferite domenii de cunoaştere, având ca finalitate susţinerea în mod direct a dezvoltării competenţelor specifice vârstei preșcolare.

Grădiniţa Elite dispune sistem de monitorizare video  în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituție, al asigurării pazei și protecției spațiilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul grădiniței.

Citeste mai multe despre noi...

Grădiniţa Elite funcţionează pe toată durata anului

Grădiniţa Elite funcţionează pe toată durata anului,

fapt care ne permite, pe lângă desfăşurarea activităţilor cuprinse în curriculum, susţinerea intensivă a cursurilor de limba engleză şi germană şi a unei bogate oferte de cursuri extracurriculare.

Cursuri limbi straine

Cursurile de limba engleză şi limba germană au loc în fiecare zi, limba engleză în programul de dimineaţă iar limba germană în programul de după amiază.

Bibliotecă proprie pentru fiecare grupă

Fiecare grupă are biblioteca proprie, bogată în cărţi de poveşti din literatură pentru copii română şi internaţională, suporturi de cursuri avizate de Ministerul Educaţiei şi table interactive Smart Board cu video proiectoare pentru susţinerea de activităţi bazate pe software educaţional interactiv.

Control medical zilnic al copiilor

este asigurat de personal specializat în pediatrie, grădiniţa dispunând de cabinet medical propriu. Asistenţa medicală este asigurată pe toată durata programului.

Grădiniţa Elite are cabinet psihologic

EGrădiniţa Elite are cabinet psihologic în cadrul căruia psihologul oferă consiliere educaţională, consiliere psihologică şi consiliere logopedică.


Comunicare cu parinţii

Comunicarea dintre colectivul GRĂDINIȚEI ELITE și părinți se desfășoară prin următoarele mijloace:
feedback zilnic despre activitatea şi starea copilului;
-Informări săptămânale ale părinţilor trimise prin e-mail, cu privire la activităţile desfăşurate în grădiniţă;
– Blogul gradinitei cu evenimente si fotografii;
– Întâlniri cu toţi părinţii la început şi sfârşit de semestru;
– Întâlniri individuale periodice cu părinţii în care, pe baza fişelor de caracterizare psihopedagogică se discută evoluţia copilului;
– Team-building-uri cu părinţi şi copii;
– Lecţii deschise, în care părinţii sunt invitaţi la grădiniţă să desfăşoare jocuri şi activităţi cu copiii;
– Proiecte educative şi sportive în care părinţii sunt implicaţi alături de copii;
– Sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor;
– Mapa cu lucrări ale copilului, caiete de lucru.