Despre noi

Gradinita cu program normal și prelungit ”Elite” este acreditată prin Ordinul de Ministru nr. 4509/ 2014, având o reputație foarte bună în cadrul unităților de învățământ preșcolar din capitală. Activitățile grădiniței noastre sunt în conformitate cu Planul de învăţământ şi programele şcolare elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării. Curriculum-ul pe care îl utilizăm este ”Curriculum-ul pentru educație timpurie” elaborat de Ministerul Educației Naționale în anul 2019.
 
Gradinița asigură un mediu prietenos, creativ și multicultural pentru un număr de 60 de copii. Grupele de copii sunt omogene ca vârstă, formate din 15 preşcolari, coordonate de un educator calificat pentru învăţământul preşcolar, o îngrijitoare, profesor pentru limba engleză şi profesori pentru cluburile de după amiază.

Fiecare grupă are biblioteca proprie, bogată în cărţi de poveşti din literatura română şi internaţională, suporturi de cursuri avizate de Ministerul Educaţiei şi table interactive Smart Board cu video proiectoare pentru susţinerea de activităţi bazate pe software educaţional interactiv.

Cursurile de limba engleză au loc în fiecare zi, în cadrul programului de dimineaţă și sunt incluse în taxa de școlarizare.

Misiunea Grădiniței Elite este de a acorda fiecărui copil șansa de a atinge potențialul maxim în tot ceea ce întreprinde, prin acordarea de șanse egale de dezvoltare personală tuturor preșcolarilor, cu accent pe respectarea individualității fiecăruia. Abordarea noastră este centrată pe copil. Considerăm că fiecare copil își poate dezvolta potențialul la nivel de ”elită” daca este motivat și încurajat.

Viziunea: Grădiniţa Elite urmărește performanța în educație prin dezvoltarea factorilor afectiv-motivaţionali şi a atitudinilor creative, corelate cu potenţialul de dezvoltare al fiecărui copil în parte. În cadrul activităţilor desfăşurate urmărim dezvoltarea motivaţiei pentru cunoaştere, cultivarea independenţei gândirii, a spontaneităţii, a creativităţii şi a încrederii în forţele proprii.

De la generația viitoare se așteaptă capacitatea de adaptare la un mediu în continuă schimbare. Pentru o astfel de învatare continuă este necesară provocarea curiozității față de lumea înconjuratoare, asumarea riscului, cunoașterea, întelegerea și respectul pentru pentru propria cultură, dar și pentru alte culturi. Gradinița ELITE pune accent pe dialog și responsabilizare socială.

În demersul nostru educațional respectăm dreptul copilului de a întreba, de a se nedumeri, de a fi în dezacord. Prin activitățile propuse, oferim copiilor un mediu de antrenament pentru gândire personală și afirmare a abilităților individuale. Încurajăm interacțiunea interogativă în defavoarea relației de comandă care vine de la educatori sau de la parinți. Gradinița ELITE pleacă de la premiza că sistemul de formare și afimare a propriei valori trebuie început din perioada vârstei timpurii.

Vecinătatea Parcului Carol ne conferă avantajul de a ne petrece activitățile recreative în în aer curat, într-unul dintre cele mai liniștite și curate parcuri din București.

Grădiniţa Elite funcţionează pe toată durata anului, fapt care ne permite, pe lângă desfăşurarea activităţilor cuprinse în curriculum, susţinerea unei oferte de cursuri extracurriculare incluse în taxa de școlarizare, care vin în completarea Curriculumului Naţional, urmărind lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivând interesul pentru diferite domenii de cunoaştere, având ca finalitate susţinerea în mod direct a dezvoltării competenţelor specifice vârstei preșcolare.
 
Controlul medical zilnic al copiilor este asigurat de personal specializat în pediatrie, grădiniţa dispunând de cabinet medical propriu. Asistenţa medicală este asigurată pe toată durata programului.

Grădiniţa Elite are cabinet psihologic în cadrul căruia psihologul oferă consiliere educaţională, consiliere psihologică şi consiliere logopedică.

Grădiniţa Elite asigură un sistem de monitorizare video online, accesibil părinţilor pe toată durata programului.

Grădinița are contract de catering cu firma Fitocracy, colaborare bazată pe:
– mancare sănătoasă,
– toate meniurile coordonate de Larisa Petrini, expert internațional în sănătate și nutriție, 
– mesele preparate de Aida Parascan, câștigătoare a unei ediții Master Chef Romania, 
– experiență cu grădinițele, 
– posibilitatea de a furniza meniuri separate pentru copii cu diferite alergii,
– legumele şi fructele sunt achiziţionate de la producători autohtoni, unii dintre aceştia fiind producători certificaţi bio.