Acte necesare înscrierii

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente :

  1. Copie după certificatul de naștere al copilului;
  2. Copii după actele de identitate ale părinților;
  3. Copii după actele de identitate ale oricărei persoane împuternicite de către Reprezentantul legal să preia copilul de la grădiniță;
  4. Aviz epidemiologic;
  5. Copie după carnetul de vaccinări al copilului;
  6. Documente medicale care să ateste eventualele probleme legate de starea de sănătate fizică, psihică, neuro-psihică a preșcolarului.